Om tävlingar

Dyggur anordnar varje år en rad olika tävlingar, både för förstagångs tävlaren och för dig som satsar på SM. På SIFs hemsidan hittar du alla aktuella Tävlingspropositioner.

Anmälan gör du via Icesale. Är du osäker på hur du gör så finns här en film som kan underlätta.

Här kan du läsa nya dommarhandledningen

domarhandledningen