Tävlingsgrenar

sm_hästTävlingar på islandshästar skiljer sig från de tävlingar vi ser på andra hästraser. När det gäller islandshästtävlingar handlar det nästan alltid om hästens gångarter.

Klasser

Följande klasser som finns i FIPO räknas som ”A-klasser”
T1 – Töltklass med ökad tölt, valfri gångartföljd, ett ekipage på banan.
T2 – Töltklass med moment på lösa tyglar, ett ekipage på banan.
V1 – Fyrgångsklass med ökad tölt, valfri gångartsföljd, ett ekipage på banan.
F1 – Femgång

Följande klasser som finns i FIPO räknas som ”B-klasser”
T3 – Töltklass med ökad tölt, fast gångartsföljd på speakerns kommando, flera ekipage på banan.
V2 – Fyrgångsklass med ökad tölt, flera ekipage på banan.
F2 – Femgång, flera ekipage på banan.
T4 – Töltklass med flera ekipage på banan, moment med lösa tyglar, rids på speakerns kommando.sklass med ökad tölt, valfri gångartsföljd, ett ekipage på banan.

Följande klasser som finns i FIPO räknas som ”extra” klasser.
T5, T7, T8 (olika former av lätt tölt)
T6 (lätt T2)
V5 (lätt fyrgång)
V3 (lätt fyrgång med mellantempo till ökat tempo tölt i sista momentet)
V4, V6 (lätt fyrgång även med bedömning på övergångar)
F2 lätt (lätt femgång med tre passförsök, ej kvalificerande för F2 i B/C‐klass)

Följande passgrenar finns i FIPO
PP1 – stilpass
P1 – 250m pass (startboxar)
P2 – speedpass
P3 – 150m pass (startboxar)

Utöver de ovanstående finns också ett antal klasser som rids t ex vid ungdomarnas Lag-SM

FR1 – Flagglopp

TR1 – Trail

CR1 – Terräng

FS1 – Dressyr

FS3 – Handhästvisning

Px – Speedpass 80 m

För kvalgränser och andra regler hänvisar vi till SIFs hemsida på denna länk