Dyggur KM 2018

Fel: vänligen återställ datum

Välkomna till Dyggur KM

Grenar T3, V2, F2, T4, V5, T8, T6, PP1, P2, P1, P3. Klassindelning Senior och Ungdom, grenar kan slås ihop vid för få deltagare.

Anmälningsavgift 600 kr.

Anmälan via www.indta.se. Sista anmälningsdag är 2018-08-13.

Inga boxar på området se under tävling på dyggur.se för stallkontakter, hagar får göras med eget material.

Kontaktperson: Ingemar Tapper nås via mail tavling@dyggur.se