Olika typer av uppdrag

sekretariatetSekretariatet

Detta är tävlingen hjärta, här sitter speakern ihop med två ”sekreterare” som sköter icetest (programmet där alla poäng rapporteras) Även musiken sköts härifrån och på större tävlingar behövs det en tredje sekreterare som sköter all musik.

Grindvakt

Som grindvakt har du nog den bästa utsikten på hela tävlingsplatsen. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är som titeln avslöjar att öppna och stänga grinden. Vid de grenar som rids på speakerns kommando öppnar man när programmet startar (dvs, speakern säger ”varsågod och rid”) och stänger när det är avslutat (speakern säger ”tack för den visningen”) Detta sker vanligen i B och C-klass.

cafeterianNär det är A-klass bestämmer ryttaren själv i vilken ordning som gångarterna rids och det är därför grindvaktens ansvar att hålla koll när ekipaget är klar med sin visning. Viktigt att inte öppna grinden innan programmet är avslutat

Kafeterian

Här ansvarar du för att utfodra publik och ryttare. Du säljer kaffe, mackor, godis osv till en uppsatt prislista.

Domarsekreteraretidtagning

Det är du som skriver domarkommentarerna som domaren säger att du ska skriva. Du skriver ner domarens poäng på respektive ekipage efter varje gångart och räknar i slutänden ihop poängen som visas för speakern. När det är final behövs inte poängen räknas samman utan varje gångarts poäng visar efter avslutad visning.

Banpersonal

1001135_432405836856928_1792236582_n

Här sladdar du eller välter oval- och framridningsbanan på speakerns kommando och/eller efter tävlingsledarens rekommendationer.

Prisutdelare

Du ansvarar för att varje pristagare får rätt färg på sin rosett samt ev. pris.

 Collecting-ring

Här ska deltagarna märkas med färgband på antingen armarna eller stövlarna. B och C klass samt finalekipage ska märkas (dvs. så fort det är fler än 1 ekipage samtidigt på banan)
På plats finns det en lista som talar om vilket ekipage som ska ha vilken färg samt även vilket varv som ska ridas. Töltgrenar, som rids i båda varven, märks upp på båda sidor om ekipaget.