Tack till Km’s alla funktionärer

Tack till er alla, utan ER insats hade det inte blivit något KM

Ingemar Tapper    Annette Tapper
Gittan Bäckman    Lisa Järmark
Gunilla Nygren     Mona Falén
Nicole Savvidou   Lena Horkeby
Tina Swartz           Sune Horkeby
Tina Kämpe          Helena Åberg
Ida Östmark         Eva Norlin
Ewa Ringqvist       Emma Wågemar
Eva Linderoth     Helene Nilsson
Hjördis Holmén  Lisa Skagervik
Lena Andersson Järmark
Mats Andersson  Camilla A Rolfsdotter
Stefan Tapper     Lovisa Nilsson
Pelle Järmark     Maria Karlsson
Bengt                    Frida Ödén Hultgren
Emelie Altén       Carina Wering
Noa Öström        Pebbles Wiggander
Angelica Bäckman